vietecopijete2Zamysleli sa sa niekedy nad tým, čo dýchate?

Pri pohári vody vidíte zreteľne, či je čistá alebo špinavá. Pri vzduchu však býva častokrát problematickejšie na prvý pohľad rozoznať, či dýchame čistý alebo špinavý vzduch.

Je dôležité dbať na pravideľnú údržbu klimatizačných a vetracích zaridení, aby ste dýchali čistý vzduch a predišli tak možným ochoreniam.

3 základné pravidlá pri údržbe filtračných a klimatizačných zariadení

  • Pravidelne meniť filter 2(v malých obciach) – 4 krát(vo väčších mestách) ročne?
  • Filter priebežne kontrolovať a dbať na to, aby sa na ňom nevytvorila niekoľkocentimetrová vrstva prachu
  • Používať overené značky filtrov (jedná sa predsa o Vaše zdravie)

Chcete dýchať čistý vzduch a znižovať tak riziko zdravotných komplikácií?

Stiahnite si eBook 5 dôvodov prečo sa máme starať o filtre vo vetracích zariadeniach, aby ste dýchali čistý vzduch.

  • Máte filter vo Vašom vetracom zariadení?
  • Staráte sa o výmenu filtra pravidelne?
  • Nevyzerá Váš filter ako niektorý z týchto?
  • Chcete byť informovaný o filtroch a ich údržbe?
Kontaktujte nás!

Vzduchotechnické filtre

Dlhoročné skúsenosti v oblasti vzduchotechnických filtrov, servisu filtračných zariadení a výmeny filtrov.

Radi Vám poradíme a odporučíme kvalitný filter. Častokrát sú filtre znečistený až nad rámec funkčnosti a neplnia tak potom svoju úlohu. Výsledkom je to, že hoci máte aj filter, tak ten neplní svoju úlohu a dýchate tak znečistený vzduch.

Pravidelná starostlivosť, výmena a údržba filtračných zariadení zabezpečí to, že rovnako ako pijete čistú vodu, budete aj dýchať čistý vzduch.

Viete ako často treba meniť filter vo Vašom zariadení?

Chcete poradiť v oblasti údržby filtračných zariadení?

Staráte sa dobre o svoj filter a dýchate zdravý vzduch?

špinavý vzduchotechnický filter

Na tejto fotografii vidno, že filter obsahoval niekoľko centimetrovú vrstvu prachu. Bol zanesený a neplnil tak svoju funkciu.

Vyzerá aj Váš filter podobne?

  • Ako často meníte filter vo Vašom vetracom zariadení?
  • Koľko centimetrov prachu nájdete na Vašom filtri?
  • Viete, že filter vo Vašom zariadení treba meniť 2 (malé obce) – 4 krát (väčšie mestá) ročne?

Viete, že čistota filtra má priamy dosah na Vaše zdravie?

Chcem vedieť, ako dýchať zdravší vzduch!

HORVÁT servis s.r.o – zabezpečuje pravidelnú starostlivosť o Vaše vetracie a klimatizačné zariadenia so zameraním na čistotu filtrov aby vzduch ktorý dýchate bol zbavený prachu, peľov a iných neželaných látok vo Vašom dome, byte či kancelárií.

Dňa 2.1.2014 bola založená spoločnosť HORVÁT servis, s.r.o. Do tejto spoločnosti prešli zamestnanci z firmy HORVÁT klimatizácia a vetranie s.r.o., z úseku servis + pribudnú noví kolegovia, ktorí sa venujú výhradne servisu a opravám klimatizácií a vetrania.

Dôvodom k tejto zmene je rozšírenie servisu a opráv u našich zákazníkov na komplexné služby servisov a oprav Technických zariadení budov (ďalej len TZB) a to rozšírenie o kúrenie, kotle, revízie komínov, elektroinštalácie, vodu a kanalizácie.

Nebude to všetko hneď od začiatku. Postupne budeme rozširovať služby servisu všetkých odborov TZB u našich súčasných a aj budúcich zákazníkov.

Medzi našich zákazníkov patria

Ing. Miloš Horvát

Vzduchotechnike sa venujem 34 rokov. Túto oblasť som vyštudoval a ihneď po škole som v nej aj začal pracovať.

Po niekoľkých rokoch som sa rozhodol založiť vlastnú firmu v tejto oblasti. Momentálne sme na trhu už viac ako 25 rokov.

Vďaka tejto práci pomáham ľuďom dýchať čistejší vzduch na ich pracoviskách a v ich domácnostiach.

Kontaktujte nás!
0
Ako dlho sme na trhu?
0
Koľko rokov pracujem so vzduchotechnikou?

Členovia skupiny HORVÁT GROUP

Pozrite si, aké môžu byť rozdiely medzi čistými a špinavými filtrami

Ste si naozaj istý, že nedýchate špinavé elementy zo znečistených filtrov?

Čistý vzduchotechnický filter

Špinavý vzduchotechnický filter

Poradíme Vám?

HORVÁT servis, s. r. o.
Bánovská cesta 11
010 01 Žilina

Tel.: +421/41/707 78 10
Fax: +421/41/764 55 95
Email: servis@horvat.sk